f Powrót

Mycie i dezynfekcja właściwa

Dezynfekcja i mycie narzędzi w automatycznych myjniach-dezynfektorach.

 

Procesy mycia i dezynfekcji odbywają się w szczelnie zamkniętej komorze przez wielokrotne intensywne spryskiwanie najpierw roztworem detergentu alkalicznego, potem roztworem kwaśnego neutralizatora.

 

Dopiero oczyszczone wyroby medyczne poddawane są:

 

  • dezynfekcji termicznej w temperaturze 93–95°C przez dziesięć minut, z wykorzystaniem gorącej wody (materiał odporny na wysoką temperaturę).
  • dezynfekcji termiczno-chemicznej w temperaturze 60–65°C przez dziesięć minut, z wykorzystaniem roztworu preparatu dezynfekcyjnego, przeznaczonego do dezynfekcji maszynowej (materiał wrażliwy na wysoką temperaturę).

Wykorzystanie podczas fazy płukania wody demineralizowanej pozwala uniknąć powstawania osadów, nalotów, plam czy odbarwień na narzędziach, a to z kolei przyczynia się do wydłużenia okresu ich stosowania. Hermetyczność procesu zapewnia bezpieczeństwo personelowi i środowisku szpitalnemu, radykalnie zmniejszając w tym obszarze ryzyko wystąpienia zakażeń. Dezynfekcja maszynowa nie wymaga obligatoryjnego stosowania dezynfekcji wstępnej, przeprowadzanej w wanience dezynfekcyjnej. Narzędzia na sucho mogą zostać umieszczone bezpośrednio w komorze urządzenia. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie dopuścić do wyschnięcia materiału biologicznego. Z tego powodu zaleca się przeprowadzenie procesu nie później niż trzy godziny od chwili użycia narzędzi.

 

Używając maszynowych środków myjących i dezynfekujących, należy ściśle przestrzegać wskazówek producenta (stężenie, czas ekspozycji, temperatura). Pozwala to właściwe chronić wyroby medyczne przed zniszczeniem powłoki ochronnej czy korozją.

Porównajmy koszty mycia i dezynfekcji metodą manualną oraz z wykorzystaniem myjni-dezynfektora w odniesieniu do dużego zestawu narzędziowego (parametry kosztów odnoszą się do realnego przypadku):

Dezynfekcja manualna (wstępna):

 

520 litrów roztworu preparatu dezynfekcyjnego 33,40 zł

520 litrów ścieków 0,12 zł

 

razem 33,52 zł

 

Dezynfekcja maszynowa

 

5 4 zestawy narzędzi na proces

5Energia elektryczna 0,6 kWh x 0,23 zł = 0,14 zł

578 ml środków chemicznych = 3,12 zł

50,7 kg pary = 0,40 zł

513 litrów wody demineralizowanej = 6,00 zł

539 litrów ścieków = 0,23 zł

5amortyzacja = 6,50 zł

 

razem 16,39 zł (4,10 zł za zestaw)

Uwzględniono jedynie bezpośrednie koszty procesu. Pokazują one wyraźnie przykład rozwiązania, które w drodze postępu technicznego radykalnie obniża koszty procesu, poprawiając poziom bezpieczeństwa i jakość.

 

Tak przygotowane narzędzia należy zapakować w opakowania papierowo-foliowe.

 

Plusy stosowania myjni- dezynfektora:

 

  • wysoki poziom obróbki wstępnej, zwłaszcza narzędzi z trudno dostępnymi powierzchniami,
  • brak ryzyka infekcji wśród personelu,
  • stała kontrola dozowania środków myjąco- dezynfekcyjnych,
  • minimalizacja kosztów użycia myjni- dezynfektora,
  • opcjonalna dokumentacja procesu mycia,
  • właściwe mycie i dezynfekcja, to wstęp do skutecznie przeprowadzonej sterylizacji.

WWW.SCICAN.AUTOKLAW.PL

Copyright © 2017 - Medbit.PL All Rights Reserved

f Powrót