W czym możemy Ci pomóc?

ZASADY OGÓLNE

Ogólne zasady postępowania z zanieczyszczonymi narzędziami. Podstawowa wiedza dla zainteresowanych sterylizacją.

DEZYNFEKCJA

W procesie dezynfekcji i mycia najbardziej zawodnym elementem procesu jest: CZŁOWIEK dlatego jeżeli możemy, zatrudnijmy maszynę!

KONSERWACJA KOŃCÓWEK

Wszystko co należy wiedzieć o prawidłowym dbaniu o swoje narzędzia.

PAKOWANIE NARZĘDZI

Porady dotyczące prawidłowego opakowania narzędzi przed procesem sterylizacji.

STERYLIZACJA PAROWA

Porcja dokładnych informacji dotyczących owego procesu.

Copyright © 2017 - Medbit.PL All Rights Reserved