Ogólne zasady postępowania z zanieczyszczonymi narzędziami

f Powrót

Użyte w czasie zabiegu narzędzia, naruszające ciągłość tkanek, kontaktujące się z błonami śluzowymi, zanieczyszczone lub podejrzane o zanieczyszczenie krwią, tkankami, wydzielinami itp., stanowią zagrożenie dla personelu. Na narzędziach tych mogą być obecne drobnoustroje chorobotwórcze, w tym wirusy przenoszone drogą krwi (HBV, HCV, HIV). W zawiązku z tym ze wszystkimi narzędziami i sprzętem używanym w opiece nad chorym należy odpowiednio postępować, aby zapobiec przenoszeniu infekcji i przeciąć drogi ich szerzenia.

 

Wśród narzędzi używanych w zabiegach diagnostycznych lub leczniczych wymieniamy:

 

  • narzędzia jednokrotnego użytku,
  • narzędzia wielokrotnego użytku.

Postępowanie z narzędziami jednokrotnego użytku.

 

Narzędzia jednorazowe należy bezpośrednio po użyciu umieścić w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazać do unieszkodliwienia, jako odpady zakaźne.

 

Postępowanie z narzędziami wielokrotnego użytku.

 

Narzędzia po użyciu zaleca się poddawać procesom:

 

  • mycia i dezynfekcji wstępnej,
  • mycie i dezynfekcji właściwej,
  • suszenia,
  • pakowania,
  • sterylizacji parowej.

Copyright © 2017 - Medbit.PL All Rights Reserved

f Powrót